PETRAS - szybka strona WWW

Regulamin

 1. 1. Podstawowe definicje
  1. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.ogloszenia-chrzanow.pl umożliwająca m.in. zamieszczanie ogłoszeń oraz wpisów do katalogu firm.
  2. Administrator - osoba lub zespół ludzi zarządzających Serwisem.
  3. Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie `sprzedaży / zamiany / oddania za darmo / usługi / kupna / pracy` zamieszczone w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  4. Wpis - sporządzony przez Użytkownika wpis do katalogu firm, zamieszczony zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  5. Użytkownik - osoba pełnoletnia korzystająca z Serwisu w sposób bezpośredni tj. poprzez utworzenie Konta lub zamieszczenie Ogłoszenia jak i pośredni tj. przegląd zawartości.
  6. Konto - obszar Serwisu dostępny dla Użytkownika który zarejestruje się a następnie zaloguje.
 2. 2. Ogólne warunki korzystania i odpowiedzialność stron
  1. Użytkownik dodając Ogłoszenie lub Wpis bierze za jego treść, zdjęcia i inne informacje dołączone do niego pełną odpowiedzialność.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń i Wpisów niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem oraz mogących godzić w prawa osób trzecich.
  3. Administrator nie odpowiada za:
   1. prawdziwość i jakość Ogłoszeń oraz Wpisów (w tym ich treść, zdjęć oraz danych kontaktowych)
   2. oferowane usługi oraz produkty
   3. transakcje i roszczenia między Użytkownikami
   4. treść wysyłanych wiadomości między Użytkownikami oraz następstwa wynikłe z tych wiadomości
   5. zawartość załączonych plików do wiadomości oraz następstwa wynikłe z otwarcia tych plików
   6. awarie Serwisu wynikłe nie z winy Administratora (np. awaria systemu informatycznego)
  4. Administrator ma prawo usunąć Ogłoszenie i Wpis jeżeli uzna że:
   1. nie jest już aktualne
   2. jest duplikatem
   3. jest spamem
   4. jego wartość merytoryczna jest bardzo niska
   5. narusza prawo lub dobre obyczaje
   6. narusza interesy Serwisu, Administratora lub Użytkowników czy innych osób trzecich
  5. Administrator ma prawo usunięcia część Ogłoszenia lub Wpisu która jest niezgodna z niniejszym Regulaminem.
 3. 3. Zamieszczanie Ogłoszeń
  1. Użytkownik dodaje Ogłoszenie wyłącznie w języku polskim. Jedynym odstępstwem jest oferta pracy w celu wstępnej weryfikacji znajomości języków obcych.
  2. Ogłoszenie dodane przez Użytkownika powinno znaleźć się w odpowiedniej kategorii.
  3. Ogłoszenia dodawane są na okres 1 miesiąca. Istnieje możliwość przedłużenia ich ważności.
  4. Zabrania się dodawania Ogłoszeń związanych z następującymi przedmiotami i usługami:
   1. Dane osobowe (w tym np. lista adresów e-mail).
   2. Broń palna, materiały wybuchowe i inne przedmioty lub materiały niebezpieczne których używanie bez odpowiedniego zezwolenia zabrania polskie prawo.
   3. Narkotyków i innych środków odurzających.
   4. Leków sprzedawanych wyłącznie na receptę lub niedopuszczonych do legalnego obrotu na terenie Polski.
   5. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, w tym także tytoń.
   6. Pornografia lub erotyka zawierające treści związanej z nieletnimi, zwierzętami lub innej niezgodnymi z polskim prawem.
   7. Gadżety erotyczne (np. lalki, wibratory).
   8. Oferty pracy w której: podane wynagrodzenie jest prowizyjne, gdy praca polega na sprzedaży katalogowej (np. AVON), marketingu internetowym polegającym na wysyłaniu e-maili lub klikaniu w linki, gdy miejsce wykonywania pracy jest poza obszarem Polski.
   9. Nielegalne oprogramowanie, filmy, muzyka itp.
   10. Produkty podrobione.
   11. Oprogramowanie i przedmioty które mogą zaszkodzić interesom osób trzecich (np. programy szpiegujące czy wirusy komputerowe).
   12. Żywe lub martwe okazy zwierząt których handel jest zabroniony bez odpowiednich zezwoleń.
   13. Prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie itp. oraz oferowanie ich napisania lub pomoc w napisaniu.
   14. Oferty pożyczek, kredytów i innych form wsparcia finansowego bez podania dokładnych danych adresowych (wymaganych do nadania korespondencji) firmy.
   15. Inne nie zamieszczone w tym regulaminie, a zabronione przez prawo i nie dopuszczone do handlu lub naruszające w sposób rażący interesy osób trzecich.
 4. 4. Zamieszczanie Wpisów
  1. Użytkownik dodaje Wpis wyłącznie w języku polskim.
  2. Wpisy dodane przez Użytkownika powinny znaleźć się w odpowiedniej kategorii.
  3. Wpisy dodawane są na okres bezterminowy.
  4. Zabrania się dodawania Wpisów jeżeli działalność dodawanej firmy związana jest z następującymi przedmiotami i usługami jak w pkt. 3.4 niniejszego Regulaminu.
 5. 5. Reklamacje
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Administratora usługi związanej z działalnością Serwisu w ciągu 7 dni od zaistniałej sytuacji.
  2. Reklamacje zgłaszać można za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@ogloszenia-chrzanow.pl.
  3. Zgłaszając reklamację Użytkownik powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail przypisany do Ogłoszenia lub konta w Serwisie oraz adres URL Ogłoszenia, jeżeli reklamacja go dotyczy.
  4. Administrator ma 7 dni roboczych na rozpoznanie prawidłowo otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. 6. Polityka prywatności

  Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje zasady Polityki Prywatności, które znajdują się poniżej. Jeżeli jest inaczej to prosimy o opuszczenie stron Serwisu.

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Administrator Serwisu. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Administratora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także świadczeniem usług przez Administratora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
  2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.
  3. Dane osobowe oraz teleadresowe dodawane w ogłoszeniu są widoczne dla wszystkich Użytkowników, z wyłączeniem adresu e-mail (nie dotyczy Wpisów).
  4. Podczas dodawania Ogłoszenia rejestrowany jest adres IP Użytkownika dodającego. Może on zostać udostępniony tak jak napisano w pkt 6.2.
  5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz posiada możliwość ich edycji lub usunięcia.